Prvi doktorand UL FGG s pohvalo “cum laude”

Dr. Marko Lavrenčič je prvi doktorant UL FGG, ki je dobil posebno pohvalo “cum laude” za odličen doktorat z naslovom NUMERIČNI POSTOPKI ZA NELINEARNE STATIČNE IN DINAMIČNE ANALIZE LUPINSKIH SISTEMOV RAZLIČNIH VELIKOSTI (angl. Numerical Procedures for nonlinear static...

Dobitniki Prešernovih in drugih nagrad na FGG za leto 2020

Dobitniki Prešernovih in drugih nagrad na FGG za leto 2020 V letu 2020 Univerza v Ljubljani praznuje že 101. rojstni dan, ki ga univerza vsako leto obeležuje s Tednom Univerze. Zaradi epidemioloških razmer slavnosti v Tednu Univerze ne bodo potekale v živo, ampak bomo...

Razpis štipendij Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce

 Utrechtska mreža bo podelila do 20 štipendij v višini 1000€ študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+/ npr. zaradi krajšega termina mobilnosti). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri...