Študentski simfonični orkester vabi nove člane – pridruži se jim

Študentski simfonični orkester Grex Symphoniacorum Univerze v Ljubljani, ki smo mu na UL FGG odstopili tudi prostor za vaje, z novim študijskim letom vabi nove člane. Če želiš nadgraditi znanje svojega instrumenta, nastopati, spoznati nove prijatelje in obiskati...

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Jureta Žižmonda

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Jureta Žižmonda, univ. dipl. inž. grad., z naslovom »UVOD V METODOLOGIJO SEIZMIČNEGA STRESNEGA TESTA STAVBNEGA FONDA V RS«, ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: prof. dr. Tatjana Isaković, UL FGG, izr. prof. dr....