Zagovor doktorske disertacije TAJDE POTRČ OBRECHT

Naslov: Napredna metodologija za vrednotenje okoljskih vplivov prenove stavb v celotni življenjski dobi Mentor: doc. dr. Roman Kunič, UL FGG, pok. Somentor: izr. prof. dr. Andraž Legat, ZAG Somentor: prof. dr. Alexander Passer, TU Graz Javni zagovor doktorske...