Podaljšanje akreditacije ASIIN za magistrske študijske programe

Akreditacijska komisija mednarodne agencije za akreditacijo v visokem šolstvu ASIIN je dne 24. 6. 2022 odobrila akreditacijo magistrskih študijskih programov Gradbeništvo, Okoljsko gradbeništvo in Geodezija in geoinformatika. Akreditacija je odobrena brez dodatnih...