Zagovor doktorske disertacije LIZE STANČIČ

 Naslov: Ugotavljanje sprememb rečnih prodišč z daljinskim zaznavanjem. Mentor: prof. dr. Krištof Oštir Somentor: doc. dr. Žiga Kokalj Javni zagovor doktorske disertacije bo v torek, 11. 10. 2022, ob 15. uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2,...

Zagovor doktorske disertacije BARBARE FORTUNA

Naslov: Računsko in eksperimentalno določanje nosilnosti lameliranih lepljenih nosilcev iz bukovega lesa. Mentor: izr. prof. dr. Simon Schnabl Somentor: prof. dr. Goran Turk Javni zagovor doktorske disertacije bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 15. uri, v Svečani dvorani UL...
Skip to content