V okviru 217. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Luka Pajek, mag. inž. stavb., UL FGG predstavitev doktorske disertacije z naslovom:

Energijska učinkovitost enostanovanjskih bioklimatskih stavb glede na podnebne spremembe


Predstavitev bo v sredo, 19. 1. 2022, ob 14.30 v Svečana dvorana (FGG) in v spletni storitvi BBB: https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/zup-mol-etg-m2h.

Vljudno vabljeni.