UL FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo in Hidroinštitut organizirata 36. Goljevščkov spominski dan, ki bo v četrtek, 23. marca 2017, ob 9. uri na Hajdrihovi 28 (predavalnica H-10).

Priloga: