Select Page

Fotogrametrija je tehnologija pridobivanja zanesljivih informacij o fizičnih objektih na Zemlji iz fotografskih posnetkov. Prvi projekti na področju fotogrametričnega zajema podatkov za katastrske namene so se v svetu začeli že v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Nekaj takih projektov so izvedli tudi v Sloveniji, in sicer v okviru tako imenovane katastrske nove izmere. Vseeno se fotogrametrični zajem katastrskih podatkov pri nas vse do danes še ni najbolj uveljavil v praksi, saj je snemanje z letali zelo drago. V zadnjem desetletju pa je prišlo do sprememb tako pri zajemu kot tudi pri obdelavi fotogrametričnih podatkov. K temu je prispeval razvoj zmogljivejše in cenovno dostopnejše računalniške tehnologije ter nova odkritja na področju računalniškega vida.

Študijsko območje Kandrše s kontrolnimi točkami

Z razvojem tehnologije do podatkov o katastrskih mejah

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je izvajalec študijske raziskave, ki preučuje možnosti uporabe množičnega zajema prostorskih podatkov s tehnikami daljinskega zaznavanja, natančneje fotogrametrije, za katastrske namene. Razvoj cenejših senzorjev za zajem prostorskih podatkov in boljših algoritmov slikovnega ujemanja za obdelavo posnetkov in izdelavo 3D-fotogrametričnih oblakov točk omogoča vse širšo uporabo letalnikov v fotogrametriji za potrebe različnih uporabniških rešitev. Razvilo se je novo področje UAV-fotogrametrije, ki je deležno veliko pozornosti tudi v mednarodni raziskovalni in razvojni sferi. V okviru raziskave raziskovalci z ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo tako preučujejo možnosti uporabe optičnih senzorjev na daljinsko vodenih letalnikih za fotogrametrično izmero v katastru. Eden izmed ključnih ciljev projekta je optimizacija fotogrametričnega zajema podatkov za namene katastra ter priprava priporočil, kako pri tem v praksi zagotoviti zahtevano kakovost katastrskih in drugih prostorskih podatkov.

Načrt UAV-snemanja na študijskem območju Kandrše

Raziskava, usmerjena v uvajanje novih pristopov in standardov v prakso

Sodobni sistem zemljiške administracije s kakovostnimi katastrskimi podatki je ključnega pomena za upravljanje prostora v vsaki družbi. Sodobni katastri potrebujejo rešitve za učinkovito in kakovostno zajemanje podatkov o zemljiščih, saj je strukturiranje prostora dinamičen proces, predvsem kar se tiče lastninske in drugih pravic. Velike izzive predstavljajo območja, kjer so katastrski podatki zastareli ali kjer množično preurejajo strukturo parcel s komasacijami – pa naj bo to zaradi zahtev sodobne kmetijske pridelave in prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe, umeščanja infrastrukturnih objektov v prostor, drugih zahtev urbanizacije ali pa zaradi dejanskih sprememb v prostoru, kot so plazovi in udori, spreminjanje rečnih strug ipd. Raziskava se izvaja na več študijskih območjih, med prvimi je to testno polje Kandrše. Parcelne meje so v naravi praviloma »nevidne« in zato posebej označene z mejnimi znamenji. Na testnem polju tako raziskovalci preverjajo možnosti samodejnega ali pol-samodejnega prepoznavanja mejnih znamenj na terenu v okviru fotogrametrične obdelave letalskih posnetkov.

Fotogrametrični oblak točk za študijsko območje Kandrš

Ključna znanja za prihodnost

Raziskovalno delo poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta V2-1934 »Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota«, ki ga sofinancirata Agencija RS za raziskovalno dejavnosti (ARRS) in Geodetska uprava RS. Raziskovalci, ki prihajajo s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, vsa znanja, pridobljena v raziskavi, smiselno vključujejo v pedagoški proces. Na ta način študentje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pridobivajo pomembna znanja na področju uporabe novih tehnologij za zajem in obdelavo prostorskih podatkov, ki jih bodo v prihodnosti lahko še nadgrajevali.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri