Na UL FGG 19. in 20. septembra potekata delavnica in sestanek mednarodnega projekta BORIS. Na projektu poleg UL FGG sodelujejo še partnerji iz Italije, Avstrije, Črne Gore in Turčije. Tema projekta je čezmejna analiza tveganj zaradi potresov in poplav, podrobneje pa sta obravnavani dve čezmejni območji na mejah Slovenije z Italijo in Avstrijo. Projekt financira Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Več informacij o projektu je možno najti na spletni strani https://www.borisproject.eu/.