Protipoplavni ukrepi imajo pomembno vlogo pri obvladovanju poplavnih tveganj in zaščiti prebivalstva ter infrastrukture pred uničujočimi poplavami. Kot je za Delo poudaril doc. dr. Nejc Bezak, strokovnjak hidrotehnike na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, protipoplavni ukrepi pomagajo, vendar ne pri tolikšni količini vode, kot jo je nedavno zapadlo v Sloveniji. Med drugim se tudi strinja, da bi morali porečja obravnavati celostno, ne razdeljeno po občinah, opozarja pa tudi na pomanjkanje strokovnjakov s tega področja za prihodnost.

»V Železnikih so verjetno pomagali že izvedeni protipoplavni ukrepi. Je pa tudi v tem primeru na porečju Poljanske Sore padlo več dežja kot v primeru porečja Selške Sore. Recimo, postaja Žiri je imela v štiriindvajsetih urah (od četrtka do petka) več kot 230 milimetrov padavin, postaja Davča pa v istem obdobju približno sto milimetrov. Je pa bil gotovo velik problem transport sedimentov in plavja iz hudournikov, tudi v drugih delih države, v preteklosti je bilo na splošno premalo čiščenja. Če so v občini Železniki čistili hudournike, je to gotovo dobrodošlo in to dobro prakso je treba pohvaliti.« Celoten članek si lahko preberete na tej povezavi: https://www.delo.si/novice/obnavljamo-slovenijo/take-vode-niti-protipoplavni-ukrepi-ne-zadrzijo/

Skip to content