Za letni semester študijskega leta 2018/2019 razpisujemo dodatne štipendije ERASMUS+ za izmenjave za namen študija

Na podlagi dopisa UL, Službe za mednarodno sodelovanje, razpisujemo dodatne študentske izmenjave za namen študija za LETNI SEMESTER študijskega leta 2018/2019.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG) ima za študijsko leto 2018/2019 sklenjene dvostranske (bilateralne) pogodbe s tujimi fakultetami in drugimi inštitucijami, predstavljenimi na spletnem naslovu https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/partnerji/.

Opomba:

Na 1. prijavnem roku v februarju 2018 so bile zasedene naslednje destinacije:

 • Univerza v Barceloni, Španija
 • Via University College, Danska
 • TU München, Nemčija
 • BOKU Dunaj, Avstrija
 • RWTH Aachen, Nemčija

Zato na zgornje destinacije prijava ni več mogoča.

Minimalni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
 • je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik prvostopenjskega (BA) študija in
 • ima poravnane finančne obveznosti iz programa Erasmus+.

 Merila za ocenjevanje vlog v primeru večjega števila prijav od razpoložljivih mest:

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na stopnji študija, na kateri je trenutno vpisan, od 6 do 10 točk,
 • motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk,
 • kandidati, ki se bodo na tuji instituciji vključili v pedagoški proces, 2 točki,
 • kandidati, ki še niso bili na izmenjavi in izmenjave še nikoli niso odpovedali, 2 točki,
 • kandidati iz višjih letnikov, do 2 točki,
 • poznavanje jezika izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji, 1 točka, ter
 • morebitne obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija, do 2 točki.  Študent, ki se bo v tujini pripravljal na diplomsko ali magistrsko delo, lahko zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece, študent z namenom študija pa največ za en semester (do 6 mesecev).
 • Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.
 • Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na UL FGG priznane kot redni ali izbirni predmeti, znaša za en semester 20 ECTS.

Ostala pravila

Podrobna navodila so predstavljena v dokumentu Navodila za mednarodne izmenjave, objavljenem na spletni strani FGG. Dotacija  V študijskem letu 2018/2019 bo Erasmus+ finančna dotacija za posamezne države sledeča:

Skupina 1 Programske države z višjimi bivalnimi stroški Danska, Finska, Islandija, Irska, Luxemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 520 €
Skupina 2 Programske države s srednjimi bivalnimi stroški Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 450 €
Skupina 3 Programske države z nižjimi bivalnimi stroški Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija, Turčija 370 €

Oddaja prijav

Študent, ki bi se rad prijavil na ta razpis kot »Erasmus+ študent«, mora:

 • izpolniti prijavo v svojem spletnem referatu ter
 • spletni prijavi priložiti motivacijsko pismo v angleškem jeziku (največ 2 strani).

Ostale v prijavi predvidene priloge niso obvezne. Več na spletnih straneh UL FGG: https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/ Podrobnejše informacije dobite v Mednarodni pisarni, kabinet P-3 (romana.hudin@fgg.uni-lj.si) .

Prijave je potrebno oddati v spletnem referatu najkasneje do srede, 10. 10. 2018. Vsak študent lahko v spletni prijavi izbere največ tri možne destinacije.

Erasmus+ koordinatorka:

doc. dr. Simona Savšek, prodekanja