Evropsko združenje geodetov CLGE (angl. Council of European Geodetic Surveyors) je v sodleovanju z Evropsko GNSS-agencijo GSA (angl. European GNSS Agency) objavilo natečaj za najboljšo študentsko raziskovalno nalogo za akademsko leto 2018–2019. Za zmagovalca oziroma zmagovalno ekipo je predvidena nagrada v višini 1000 eurov in udeležba na dogodku INTERGEO v Stuttgartu. Tekmovanje je omejeno za študente prve in druge bolonjske stopnje (doktorske raziskave niso dovoljene).

Teme letošnjega natečaja so:

  • Geodezija in topografija
  • Galileo, EGNOS, Copernicus (ali kombinacija dveh oziroma vseh treh sistemov)
  • GIS in kartiranje
  • Kataster in zemljemerstvo
  • Študenti in participacija mladih

Članek s predstavitvijo rezultatov raziskave mora biti pripravljen v angleškem jeziku in ga je potrebno oddati do 29. julija 2019 (do 23:00 po srednjeevropskem času). Podrobna navodila so na voljo: http://www.clge.eu/events/details/243

Študentje, za nasvet se obrnite tudi na vaše mentorje nalog na fakulteti!

 

Zmagovalci po državah preteklih sedmih natečajev.