Prof. dr. Boštjan Brank in asistent Blaž Kurent s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo sodelujeta pri evropskem projektu DynaTTB, katerega namen je raziskati obnašanje visokih lesenih stavb. V okviru projekta 14 partneric iz desetih držav odkriva neznanke lesenih konstrukcij, preizkuša njihovo dinamiko in raziskuje, kako se visoke lesene stavbe odzivajo na vsiljene vibracije. Raziskovalci bodo preučili vsaj deset visokih lesenih stavb in na podlagi ugotovitev izdali priporočila za projektante.

O vlogi naše fakultete pri tem projektu so se razpisali tudi v časopisu Finance. Članek je objavljen tako v tisku kot na spletu. + https://bit.ly/37eZoik