V skladu z 22. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL (v nadaljevanju Pravilnik) objavljamo, da je bil na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2018/2019, zaradi težje disciplinske kršitve kot je navedena v 6. točki 6. člena Pravilnika, izveden en disciplinski postopek, v katerem je bil izrečen disciplinski ukrep – ukor.

 

Prav tako je bil v študijskih letu 2019/2020 zaradi težje disciplinske kršitve kot je navedena v 6. točki 6. člena Pravilnika, izveden en disciplinski postopek z izrečenim disciplinskim ukrepom – ukor.

 

Majda Klobasa, univ. dipl. pav.

tajnik UL FGG