Select Page

Katedra za masivne in lesene konstrukcije (KMLK)

Temelji Katedre za masivne in lesene konstrukcije (KMLK) so bili postavljeni že ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani, leta 1919. Takrat so v okviru Visoke tehnične šole potekala predavanja s področja betonskih konstrukcij, ki jih je vodil prof. dr. Miroslav Kasal.

Za njim je predavanja prevzel prof. dr. Srdan Turk. V okviru Inštituta za masivne konstrukcije in Inštituta za lesene konstrukcije, ki sta se kasneje preimenovala v Katedro za masivne in lesene konstrukcije, je predaval vse predmete s področja betonskih in lesenih konstrukcij ter kot predstojnik vodil katedro do upokojitve leta 1987.

Leta 1959 se je na katedri kot asistent zaposlil Rajko Rogač, ki je po pridobitvi habilitacije leta 1977 prevzel del predavanj. Po upokojitvi prof. dr. Turka je prevzel še nekaj predavanj in predstojništvo katedre, ki jo je vodil do upokojitve leta 1996.

Leta 1971 se je kot drugi asistent na katedri zaposlil Franc Saje, ki je leta 1980 prevzel predavanja s področja masivnih in lesenih konstrukcij na višješolskem študiju ter leta 1991 del predavanj na visokem oziroma univerzitetnem študiju gradbeništva. Od leta 1996 kot predstojnik vodi delo katedre.

Leta 1987 se je na katedri zaposlil Jože Lopatič, ki je od leta 1994 najprej opravljal delo asistenta in leta 1998 prevzel predavanja predmetov s področja lesenih konstrukcij ter nekaterih predmetov s področja betonskih konstrukcij. Leta 1995 se je na katedri zaposlil Drago Saje in leta 1999 Sebastjan Bratina, ki trenutno opravljata delo asistentov.

Pedagoško delo

Katedra je v preteklosti skrbela za pedagoški proces s področja masivnih in lesenih konstrukcij na višješolskem in visokošolskem ter podiplomskem študiju gradbeništva, sedaj pa vrši pedagoški proces s področja masivnih in lesenih konstrukcij na visokem strokovnem ter univerzitetnem študiju gradbeništva, na univerzitetnem študiju vodarstva in okoljskega inženirstva ter na podiplomskem študiju konstrukcijske študijske smeri na FGG.

Katedra sodeluje tudi pri podiplomskem študiju s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti in pri univerzitetnem študiju s področja rudarstva na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 1972 je na Katedri za masivne in lesene konstrukcije diplomiralo 25 diplomantov višješolskega študija, 139 diplomantov visokošolskega oziroma univerzitetnega študija in 19 diplomantov visokega strokovnega študija gradbeništva ter 19 magistrov in 8 doktorjev znanosti. Od teh je bilo po letu 1989 skupaj sedem diplomantov višješolskega študija, 27 diplomantov visokošolskega oziroma univerzitetnega študija in 19 diplomantov visokega strokovnega študija gradbeništva ter šest magistrov in šest doktorjev znanosti. Od leta 1986 se je na katedri izobraževalo deset mladih raziskovalcev, od tega sedem po letu 1989.

Raziskovalno delo

Temeljne raziskave raziskovalne skupine KMLK, ki sedaj deluje v okviru programske skupine Gradbene konstrukcije, obravnavajo reološke in mehanske lastnosti betonov običajne ter visoke trdnosti, nelinearno analizo odziva betonskih in lesenih konstrukcij z upoštevanjem vseh vrst nelinearnosti ter vpliva razpok vse do porušitve, in sicer pri normalni in povišani temperaturi v primeru požara. Del temeljnih raziskav katedre obravnava tudi optimizacijo konstrukcij. Sedaj potekajo obsežne raziskave mehanskih in reoloških lastnosti vlaknastega betona normalne ter visoke trdnosti, ki je mikroarmiran z jeklenimi ali polipropilenskimi vlakni.

V okviru aplikativnih raziskav katedra sodeluje z gradbenimi podjetji pri razvoju industrijske proizvodnje konstrukcijskih elementov in pri razvoju sodobnih tehnologij graditve objektov. Katedra izvaja eksperimentalne preiskave konstrukcij v laboratoriju in na terenu. Ob njih imajo mladi raziskovalci priložnost spoznavanja dejanskega obnašanja konstrukcij v odvisnosti od ravni obtežbe.

Člani katedre aktivno sodelujemo v organih in delovnih skupinah mednarodnih strokovnih združenj: Internacional Federation for Structural Concrete CEB-FIB, International Association for Bridge and Structural Engineering IABSE in European Committee for Standardisation CEN/TC250/SC2 ter v tehničnih odborih Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST. V slovenščino smo prevedli oba temeljna evropska standarda s področja betonskih konstrukcij, SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 1992-1-2, za katera smo pripravili tudi nacionalna dodatka.

Strokovno delo

V okviru strokovnega dela katedra izvaja teoretične in eksperimentalne raziskave za naročnike iz gospodarstva, izdeluje strokovna in izvedeniška mnenja ter ekspertize in recenzije. Sodelavci katedre se ukvarjamo tudi s projektiranjem stavb in inženirskih konstrukcij, izvajamo revizijo zahtevnejših projektov ter opravljamo strokovno svetovanje in nadzor.

zaposleni telefon email
izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 598 sebastjan.bratina@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Jerneja Češarek Kolšek, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 607 jerneja.kolsek@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 600 joze.lopatic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Drago Saje, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 599 drago.saje@fgg.uni-lj.si
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri