doc. dr. Drago Saje, univ. dipl. inž. grad.

doc. dr. Drago Saje, univ. dipl. inž. grad.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Oddelek za gradbeništvo
  • telefon: +386 1 4768 599
  • email: drago.saje@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 414 Jamova 2 – kabinet
  • govorilne ure: na osnovi predhodnega dogovora