doc. dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.

doc. dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - docent (pedagoški)