Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, Študentski svet UL FGG in Študentska organizacija SILE organizirajo spletni dogodek na temo poklicnih kompetenc in licenc inženirjev. Dogodek bo potekal
v četrtek, 22. aprila, od 14.00 do 16.00 preko platforme ZOOM.

Prosim, da se na dogodek prijavite preko povezave za registracijo: https://uni-lj-si.zoom.us/meeting/register/tJcpf-qvrjkvH9bb73tGck1dvc6rnGUcbDdO

Po registraciji boste prejeli direktno Zoom povezavo do spletnega dogodka.

Program dogodka:
 • Pogoji za dostop do reguliranih poklicev pooblaščeni inženir in vodja del in njihove pristojnosti (ZAID, GZ)
  Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka IZS.
 • Izvedba strokovnih izpitov za pooblaščenega inženirja gradbene stroke in prometne stroke; kompetenčni profil
  Janko Logar, predsednik izpitne komisije za strokovne izpite s področja gradbeništva.
 • Izvedba strokovnih izpitov za pooblaščenega inženirja geodetske stroke; kompetenčni profil
  Matej Kovačič, predsednik UO MSGeo.
 • Implementacija gradbene zakonodaje v prakso (GZ)
  Aleksandra Velkovrh, projektni vodja, bivša gradbena inšpektorica.
 • Razprava

 

Barbara Škraba Flis

Mag. Barbara Škraba Flis kot generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije vodi službe zbornice. V zadnjih letih je strokovno aktivna predvsem na področju gradbene in poklicne zakonodaje, kjer zastopa stališča zbornice v odnosu do države in jih predstavlja javnostim. Je članica izpitne komisije za strokovne izpite za pooblaščenega inženirja in vodjo del s področja gradbeništva.

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. ing. gr., spec. javne uprave je svojo poklicno pot začela na gradbišču, nadaljevala na lokalni in državni ravni kot inšpektor in kot investitor. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene in inšpekcijske zakonodaje.

Matej Kovačič

Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod. je zaposlen na Geodetskem zavodu Celje, d. o. o., kjer je odgovoren za področje nepremičnin. Od leta 2002 je član IZS in vpisan v takratni imenik odgovornih geodetov, danes imenik pooblaščenih inženirjev s področja geodezije. Operativno je vodil številne storitve s področja evidentiranja nepremičnin in projekte pri gradnji večjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji.

Janko Logar

Izr. prof. dr. Janko Logar je profesor za geotehniko na UL FGG. Pri svojem raziskovalnem in strokovnem delu se ukvarja z geotehničnim projektiranjem, izdelavo geotehničnih mnenj in stokovnih svetovanj, izdelavo recenzij in revizij ter laboratorijskimi in terenskimi raziskavami kritične infrastrukture. Pri IZS je od leta 2019 predsednik komisije za strokovne izpite za področje gradbeništva.