Na Svetovnem gradbenem forumu 2019, ki je potekal od 8. do 11. aprila v Ljubljani, smo predstavili uporabo podatkov opazovanja Zemlje in 3D geoprostorskih podatkov za spremljanje nesreč. V okviru sklopa predavanj »Obvladovanje tveganja nesreč in odporne skupnosti« smo predstavili možnosti uporabe in integracije 3D-modelov mest in pokrajine s podatki o poplavah, pridobljenih s satelitskimi posnetki. Poplavljena območja je mogoče odkriti s prostimi in odprtimi podatki iz programa Evropske unije Copernicus. Naša aplikacija uporablja posnetke Sentinel-1 SAR in proizvaja sloj vodnih teles takoj po tem, ko so posnetki na voljo. Rezultat obdelave je vektorski podatkovni sloj, ki se dostavi prek spletnega geografskega informacijskega sistema (GIS) in kot storitev. Vključitev modelov mest v treh razsežnostih (3D) je ključna za oceno škode, načrtovanje odzivanja na nesreče in preprečevanje škode.

Več informacij: https://www.wcf2019.org/