Prof. Jože Korelc je prejel nagrado Computational Mechanics Award, ki jo podeljuje Central European Association of Computational Mechanics

Central European Association of Computational Mechanics (CEACM) je mednarodna organizacija, ki združuje nacionalne organizacije s področja numerične mehanike sedmih srednjeevropskih držav  Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Združenje podeljuje Computational Mechanics Award posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom na področju numerične mehanike prispevali k reševanju ne samo tradicionalnih problemov mehanike ampak tudi problemov s širšega področja znanosti. Prof. Korelc je nagrado prejel za razvoj simbolnih metod v mehaniki in programskih sistemov AceGen in AceFEM za avtomatsko generacijo numeričnih kod in analizo po metodi končnih elementov. Programe po vsem svetu uporabljajo raziskovalne skupine s področja razvoja numeričnih metod tako za reševanja tradicionalnih problemov v inženirstvu kot tudi  pri razvoju vesoljske tehnologije, v medicini in pri razvoju umetne inteligence. Prof. Korelc je medaljo prejel na konferenci Združenja za numerično mehaniko Bosne in Hercegovine v Sarajevu 2023.

Skip to content