Z začetkom meseca septembra se je začel enoletni projekt SLICE3D (angl. Slovenian Centre of Excellence on 3D geodata), ki ga koordinira Univerza v Ljubljani. Med glavnimi cilji projekta so predvesm oblikovanje jasne vizije, strategije in priprava poslovnega načrta za bodoči center odličnosti. Projekt je financiran s strani okvirnega programa EU za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020), št. pogodbe 763641.

Več informacij je na voljo na uradni  spletni strani projekta http://slice3D.si in na socialnih omrežjih.