V podjetju IGIKON d.o.o. zaposlijo sodelavca (ki že ima ali bo kmalu dobil naziv mag. inž. grad., lahko ima tudi naziv univ. dipl. inž. grad.; smer konstruktivna ali geomehanika)
 
za projektiranje premostitvenih objektov in podpornih ter opornih konstrukcij. Ponujajo možnost strokovnega napredovanja pri projektiranju objektov na železniški in cestni infrastrukturi, možnost izpopolnjevanja pri uporabi različne programske opreme, poklicnega napredovanja in ustreznega zaslužka.
 
Vse zainteresirane prosijo, da pošljejo prošnjo z življenjepisom na
– igor.potocan@igikon.si ali
– info@igikon.si.