Opis nalog pri katerih bi sodelovali študentje:

  • Vodenje, organiziranje in koordiniranje del na gradbiščih;
  • Spremljanje in koordiniranje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del po terminskem planu;
  • Kontroliranje poteka del, kvalitete vgrajenega materiala in izvedbe del, pravočasno obračunavanje izvršenih del, vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige;
  • Usklajevanje tehnične dokumentacije v smislu delovnega naloga, gradbene pogodbe in projekta;
  • Planiranje in razporejanje potrebnega materiala, delovnih sredstev in potrebnega kadra na gradbišču;
  • Razdeljevanje operativnih nalog na posamezne skupine in obračunavanje količine izvršenih del;
  • Organiziranje in vodenje proizvodnih sestankov na gradbišču ter sodelovanje in kontaktiranje s projektanti, investitorji in inšpekcijskimi službami.

Kontakt:
g. Gregor Bajc (gregor.bajc@lavaco.si).


Lavaco d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, 1000 Ljubljana
www: http://www.lavaco.si