Kot vsako leto je v poletnih mesecih odprt Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020  ( http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje ).

Študenti lahko prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo do 16. 8. 2019.