Želiš nadaljevati študij, se usposabljati v tujini, vključevati v mednarodne projekte in postati del prebojne raziskovalne skupine na področju opazovanja Zemlje in geoinformatike?

Za vse, ki vas zanima opazovanje Zemlje in geoinformatika ter bi želeli sodelovati v izzivih na področjih okolja in razvoja prostora, upravljanja z naravnimi viri, pri razvoju pametnih mest in vasi ipd. ter pri tem uporabljati najnovejšo geoinformacijsko tehnologijo – na voljo sta dve mesti za mladega raziskovlaca/ mlado raziskovalko. Izkoristi priložnost in se prijavi na (eno od dveh) mest za MR!

Področje in tematika usposabljanj:

  • Uporaba metod daljinskega zaznavanja za opazovanje naravnih pojavov (področje: Geodezija/Varstvo okolja): Področje raziskovanja je analiza okolja z uporabo prostorskih podatkov različnih virov, s poudarkom na podatkih daljinskega zaznavanja (posnetki s satelitov, letal, letalnikov). Kandidat bo za izbrano aplikacijo (predvidoma opazovanje gozdov, kmetijskih ali urbanih površin, naravnih nesreč) razvil metodologijo zajema in obdelave podatkov. Poudarek bo na razumevanju potreb, izbiri primernih virov, integraciji podatkov, razvoju algoritmov obdelave, validaciji, analizi kakovosti in interpretaciji podatkov. Predviden je vpis na doktorski študij Grajeno okolje ali Varstvo okolja.
  • Analiza časovnih vrst satelitskih posnetkov (področje: Geodezija/Računalništvo in informatika): Področje raziskovanja je obdelava (dolgih in gostih) časovnih vrst satelitskih posnetkov, predvsem srednje ločljivih satelitskih sistemov (Landsat, Sentinel, Planet …). Disertacija bo usmerjena v razvoj metod pridobivanja podatkov, gradnje podatkovne zbirke (raster, vektor), (radiometrične, prostorske) harmonizacije posnetkov in analize časovnih vrst. Predvidena je obdelava (masovnih) podatkov (big data) v oblaku ter uporaba metod strojnega učenja. redviden je vpis na doktorski študij Grajeno okolje ali Računalništvo in informatika.

Pogoji

Magistrsko izobrazba na področju (geo)informacijskih ali širše tehničnih in naravoslovnih znanosti (geodezija in geoinformatika, informatika, elektrotehnika, fizika, matematika …) ter splošni pogoji za mesto mladega raziskovalca.

Želena znanja

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z obdelavo satelitskih posnetkov ali slik na splošno, strojnim učenjem, analizo prostorskih podatkov, znanjem programiranja, še posebej v jeziku Python, ter poznavanjem obdelave množice podatkov.

Rok za prijavo je 17. junij 2019 do 13. ure. Spletna stran razpisa: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/

Več informacij: prof. dr. Krištof Oštir, Tel: 01 4768 650, e-naslov: kristof.ostir@fgg.uni-lj.si

 

Sentinel-2