V Dolenjskem muzeju (www.dolenjskimuzej.si) so 24. februarja odprli razstavo z naslovom Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski, s katero so se med drugim poklonili tudi 200-letnici začetka nastajanja zemljiškega katastra na Slovenskem. Zbrane je ob odprtju razstave poleg Jasne Dokl Osolnik, direktorice Dolenjskega muzeja Novo mesto, nagovoril tudi mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije. Avtorja razstave sta kustosinja muzeja Marjeta Bregar in geodet Boštjan Pucelj (ki je tudi predsednik dolenjskih geodetov), odprl pa jo je Anton Kupic, generalni direktor Geodetske uprave RS.  Na njej je na ogled okoli 40 predmetov, od tega največ teodolitov in tahimetrov, med njimi tudi eden najstarejših teodolitov na Slovenskem iz okoli leta 1880. Razstava bo na ogled do 13. aprila 2017, več o njej pa lahko preberete tudi v spletnem Dolenjskem listu: http://bit.ly/2lpzY83.