V okviru meseca prostora (v četrtek, 25. oktobra 2018) bo pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor v organizaciji ICRO – Inštituta za celostni razvoj in okolje ter v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ter Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Oddelkom za okoljsko gradbeništvo potekal seminar za učitelje z naslovom “MODRO-ZELENA MESTA: načrtovalske igre za osnovnošolce”

Tema je aktualna in zanimiva za vse predmete in za vse starosti, saj je njen fokus na klimatskih spremembah in kako se te zrcalijo v problemih našega vsakdana (poplave, suše, pomanjkanje vode itd.). Predavatelji so strokovnjaki in univerzitetni profesorji, ki se s temi vprašanji soočajo v vsakodnevni praksi in svoja znanja podajajo mlajšim generacijam. Poleg tega smo vam pripravili posebno gradivo z opisi eksperimentov in drugimi aktivnostmi, ki jih v povezavi s to tematiko lahko izvedete z učenci v okviru različnih predmetov ali posebnih medpredmetnih projektov.

Seminar sovpada z razstavo “Živeti z vodo”, ki bo v MAO odprta do pomladi 2019 in si jo bomo skupaj ogledali. Tema pa sovpada tudi z letošnjim, že končanim natečajem Vodni detektiv. Letošnji izdelki bodo prikazani na posebni razstavi v MAO, ki si jo boste lahko ogledali. 

Seminar je za udeležence brezplačen. Prijava po elektronski pošti na naslov marta.vahtar@icro.si čim prej, a najpozneje do 20. oktobra.