doc. dr. Bojan Čas, univ. dipl. inž. grad.

doc. dr. Bojan Čas, univ. dipl. inž. grad.

Znanstveni sodelavec (raziskovalni)

  • organizacijska enota: Katedra za mehaniko
  • telefon: +386 1 4768 619
  • email: bojan.cas@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 1112

Predmeti

Skip to content