asist. dr. Petra Štukovnik, univ. dipl. inž. geol.

asist. dr. Petra Štukovnik, univ. dipl. inž. geol.

Asistent z doktoratom (pedagoški)

Predmeti