viš. pred. dr. Rok Marsetič, univ. dipl. inž. grad.

viš. pred. dr. Rok Marsetič, univ. dipl. inž. grad.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Prometno tehniški inštitut
  • telefon: +386 1 4768 569
  • email: rok.marsetic@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 307 Jamova 2 – kabinet
  • govorilne ure: Na osnovi predhodnega dogovora