Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 v Sloveniji, ukrepe Vlade RS in na priporočila Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji

S K L E P

Z vključno 11. 5. 2020 začne veljati sklep rektorja z dne 22. 4. 2020, ki določa, da se delo v največjem možnem obsegu še vedno izvede v obliki dela na domu ali brez osebnega stika. V primerih, ko je potrebno znanstveno-raziskovalno delo izvajati v prostorih UL, pa se mora izvajati skladno s protokoli za zagotavljanje varnosti pred okužbo pri znanstvenoraziskovalnem delu, ki upoštevajo:

  • število oseb, ki so lahko hkrati prisotne v določenem prostoru (upoštevaje velikost prostorov, fizične distance med zaposlenimi najmanj 1,5 m, možnost prezračevanja),
  • zaščitna sredstva (zaščitne maske in druga osebna varovalna oprema),
  • možnosti razkuževanja in umivanja rok ter razkuževanja predmetov in delovnih površin,
  • protokole prezračevanja prostorov,
  • protokole prehajanja med fizično ločenimi enotami,
  • možnost dela v izmenah.

Določila tega sklepa se lahko smiselno uporabljajo tudi za delo tehnično – strokovno – administrativnih služb, skladno s predhodno izdelanimi varnostnimi protokoli.

Sklep ne velja za individualno raziskovalno delo študentov v laboratorijih, prav tako vse pedagoške aktivnosti še vedno potekajo na daljavo. Predvidevamo, da bomo pedagoške aktivnosti v skladu s sklepom z dne 15. 4. 2020, lahko sprostili 18. 5. 2020, za kar čakamo na ustrezen sklep Vlade RS. Sklep stopi v veljavo takoj in se uporablja od vključno 11. 5. 2020 dalje.

Povezava na obvestilo na spletni strani Univerze v Ljubljani: https://bit.ly/2WzjU8l