Študenti drugega letnika študijskega programa Geodezija in geoinformatika (GiG MA) so se v okviru obveznosti pri predmetu Projektna naloga udeležili strokovne ekskurzije v Budimpešto. Ekskurzijo smo izvedli med 24. in 26. 5. 2018. Obiskali smo dve ustanovi, kjer so nam predstavili delo štirih inštitucij.

Prvi dan smo obiskali Geodetski satelitski observatorij v vasi Penc, približno 50 km severno od Budimpešte.
Predstavili so nam naloge observatorija, zgodovino, na koncu pa smo si ogledali še muzejsko zbirko starih instrumentov in predmetov, povezanih z njihovim delom, ki jih hranijo v kletnih prostorih glavne stavbe observatorija. Dr. Ambrus Kenyeres, naš gostitelj na observatoriju, nam je predstavil tudi naloge Državnega urada za geodezijo, daljinsko zaznavanje in kataster, ki deluje v okviru Vladnega urada mesta Budimpešta (ang. Government Office of Capital City Budapest – Department for Geodesy, Remote Sensing and Land Offices).

Naslednji dan smo obiskali Oddelek za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo Univerze za tehnologijo in ekonomijo Budimpešta (ang. Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Civil Engineering, Department of Geodesy and Surveying). Enourno predstavitev je v prostorih fakultete imel tudi predstavnik privatnega podjetja Geodezia ltd., ki je največje geodetsko podjetje na Madžarskem, saj ima pisarne po vseh večjih mestih na Madžarskem. Poleg številnih projektov doma izvajajo geodetska dela tudi v tujini, med drugim so izvedli lasersko skeniranje predora Karavanke.

Naš gostitelj, Prof. Szabolcs Rósza, je prvo predstavil študijske programe, ki se izvajajo na njihovi fakulteti, potem pa nekaj zanimivih projektov, s katerimi se ukvarjajo. Izstopa projekt “Ulexys” – odprtokodno programje, ki krmili elektronski tahimeter s servo motorji. Uporabljajo ga na deloviščih za avtomatsko izvajanje meritev ob vnaprej določenem urniku in prenosom podatkov v pisarno. Z namenom promocije študija geodezije so izdelali t.i. “Sandbox”, peskovnik, ki s tehnologijo obogatene resničnosti v realnem času računa in projicira hipsometrično karto s plastnicami objekta (peska), ki ga poljubno oblikujemo.

Spoznali smo, da se tudi Madžarska sooča z upadom študentov geodezije, saj so trenutno v primerjavi z drugimi poklici plače inženirjev nizke. Po strokovnih obiskih je ostalo še malo časa za turističen ogled glavnih znamenitosti mesta. Na poti domov po zahodni obali Blatnega jezera, smo si ogledali še etnografsko vas Tihany, značilno po živopisnih, s slamo pokritih hiškah in pestro ponudbo lončenih in drugih narodno pisnih izdelkov.

Na koncu kratkega opisa našega potovanja, bi se radi zahvalili Kariernemu centru Univerze v Ljubljani, ki je dal sredstva za kritje stroškov prevoza.