Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Roka Marsetiča, univ. dipl. inž. grad., z naslovom

»PROMETNO DIMENZIONIRANJE CESTNE INFRASTRUKTURE Z UPORABO SODOBNIH PROGRAMSKIH ORODIJ«,

ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: doc. dr. Tomaž Maher, UL FGG, doc. dr. Peter Lipat, UL FGG, izr. prof. dr. Marko Renčelj, UM FGPA in predstavnik študentov UL FGG Blaž Dolgan, v četrtek, 3. 12. 2020 ob 10.15.

Predavanje bo potekalo preko povezave na spletni aplikaciji:

https://ucilnica2021.fgg.uni-lj.si/mod/zoom/view.php?id=5393
Passcode 20200101