Vabimo vas na preizkusno predavanje dr. Vladimirja Vukadina, univ. dipl. inž. geol., z naslovom

»VLOGA INŽENIRSKE GEOLOGIJE PRI NAČRTOVANJU, IZGRADNJI IN OBRATOVANJU HIDROELEKTRARN«,

ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: izr. prof. dr. Janko Logar, doc. dr. Boštjan Pulko, izr. prof. dr. Bojana Dolinar, UM FGPA in predstavnik študentskega sveta UL FGG Matija Mugerli,

v četrtek, dne 22. 8. 2019 ob 11.00 na  UL FGG, Jamova 2, Ljubljana, predavalnica P-II/2.

Vljudno vabljeni!