Naslov: Dinamična analiza plavajočih mostov

Mentor: prof. dr. Boštjan Brank
Somentor: izr. prof. dr. Ole Øiseth

Javni zagovor doktorske disertacije bo v sredo,  5. 5. 2021 ob 14. uri.

Podatki za dostop: https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/bra-oko-j6h-u1w