V okviru 160. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Ana Novak, mag. geof., UL FGG predstavitev doktorske disertacije z naslovom:

Holocenska transgresija in tektonska aktivnost v sedimentnem zapisu Tržaškega zaliva


Predstavitev bo v ponedeljek, 2. 12. 2019, ob 13.00 v P208 (NTF).

Vljudno vabljeni.