V okviru 201. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Antonio Janevski, mag. inž. grad., UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Potresni odziv armiranobetonskih povezanih sten (Seismic response of reinforced concrete coupled walls)


Doktorji seminar bo potekal na naslednji povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96930701084


Predstavitev bo v četrtek, 8. 4. 2021, ob 16.00 v null.

Vljudno vabljeni.