Projekt SLICE3D (Slovenian Centre of Excellence on 3D geodata)

Z začetkom meseca septembra se je začel enoletni projekt SLICE3D (angl. Slovenian Centre of Excellence on 3D geodata), ki ga koordinira Univerza v Ljubljani. Med glavnimi cilji projekta so predvesm oblikovanje jasne vizije, strategije in priprava poslovnega načrta za...