Javni razpis – Š.I.P.K.

Javni razpis ŠIPK – ŠTUDENTSKI IN INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018 (projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem) rok  Objava razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 31.3.2017...