Informativni dan 2020 za študij 3. stopnje na UL FGG

Informativni dan 2020 za študij 3. stopnje na UL FGG

Vabimo vas na informativni dan za doktorska študijska programa Grajeno okolje, ki ga izvaja UL FGG, in za interdisciplinarni doktorski študij Varstvo okolja, v katerem sodelujemo. Informativni dan bo potekal v sredo 10. 6. 2020 ob 16:00, v svečani dvorani UL FGG (II....

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Gorazda Novaka

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Gorazda Novaka, univ. dipl. inž. grad., z naslovom »HIDRODINAMIKA ZGLAJENIH DELCEV V MODELIH TOKA S PROSTO GLADINO«, ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: izr. prof. dr. Dušan Žagar, doc. dr. Mario Krzyk, doc. dr. Anton...