174. doktorski seminar

V okviru 174. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Simona Adrinek, UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Vpliv fizikalnih parametrov in hidrogeoloških razmer na toplotne lastnosti sedimentov. Predstavitev bo v sredo, 10. 6. 2020, ob...