Daljinsko vodeni letalniki v zemljiškem katastru

Daljinsko vodeni letalniki v zemljiškem katastru

Fotogrametrija je tehnologija pridobivanja zanesljivih informacij o fizičnih objektih na Zemlji iz fotografskih posnetkov. Prvi projekti na področju fotogrametričnega zajema podatkov za katastrske namene so se v svetu začeli že v petdesetih letih prejšnjega stoletja....

Seja Akademskega zbora UL FGG – 1. 6. 2020

Spoštovane sodelavke, sodelavci in predstavniki študentov!   Vabljeni na sejo Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki bo v ponedeljek, 1. junija 2020, ob 8:30 uri, preko spletne učilnice...

Napotki za uporabnike knjižnice

Za dostop do gradiv uporabljajte digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani UL dikul.uni-lj.si. Gradivo za izposojo izberite preko sistema COBISSPlus ali po elektronski pošti na naslov knjiznica@fgg.uni-lj.si posredujte COBISS ID številko in/ali avtorja in naslov dela...
Z novimi metodami do izvirnih inženirskih rešitev

Z novimi metodami do izvirnih inženirskih rešitev

Skoraj vse na svetu je v stiku s tekočino, tj. kapljevino ali plinom. Področje, ki preučuje mehaniko tekočin, je zato zelo široko in kompleksno, saj inženirskih problemov s tega področja pogosto ni moč rešiti analitično, ampak je za tovrstne probleme treba uporabiti...