Modeliranje sestavljenih ekstremnih dogodkov

Modeliranje sestavljenih ekstremnih dogodkov

Sestavljeni ekstremni dogodki, kot so poplave, suše in požari, so lahko posledica sočasnega vpliva več različnih dejavnikov, npr. sočasne visoke temperature zraka in suša so lahko vzrok za požare, sočasna visoka plima in ekstremen veter lahko povzročita poplave morja...

Prosto delovno mesto v podjetju IB-KOM d.o.o.

Podjetje IB-KOM d.o.o. (Inženirski biro Kobe Mlaker) išče sodelavca za pomoč pri izdelavi načrtov in ostalih delov projektne dokumentacije za prometno in komunalno infrastrukturo. Delovno razmerje se sklene kot študentsko delo ali kot delo za polni delovni čas....

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Sabine Huč

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Sabine Huč, univ. dipl. inž. grad., z naslovom »POŽARNA ODPORNOST LESENIH KONSTRUKCIJ«, ki ga bo imela pred komisijo v sestavi: prof. dr. Milan Šernek, UL BF, izr. prof. dr. Simon Schnabl, UL FKKT in UL FGG, prof. dr....