Sprejemanje nove gradbene zakonodaje

V medijih in na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je bilo v preteklih tednih opaziti koordinirano medijsko kampanjo, uperjeno zoper gradbeno zakonodajo (t. j. Gradbeni zakon) in predvsem zoper njene spremembe oz. dopolnitve, ki so...

Razpis prostih mest za praktično usposabljanje: Lavaco d.o.o.

Opis nalog pri katerih bi sodelovali študentje: Vodenje, organiziranje in koordiniranje del na gradbiščih; Spremljanje in koordiniranje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del po terminskem planu; Kontroliranje poteka del, kvalitete vgrajenega materiala in izvedbe...