Zahvala bivšega dekana UL FGG prof. dr. Matjaža Mikoša

Spoštovane študentke in študentje, drage sodelavke in cenjeni sodelavci. Danes sem podpisal primopredajni zapisnik z novo dekanjo UL FGG, red. prof. dr. Violeto Bokan Bosiljkov, in s tem tudi formalno zaključil svoj mandat dekana za obdobje 2017-2021. Novi dekanji...