Študentska pomoč pri izvajanju nadzora nad gradnjo

Podjetje DOMINVEST d.o.o. išče študentsko pomoč (lahko tudi v obliki prakse) pri izvajanju nadzora nad gradnjo. Med drugim to pomeni: terenske ogledi in kontrola na gradbiščih, preverjanje ali je izvedba skladna s projektno dokumentacijo in pravili stroke, preverjanje...