Oglas za študentsko delo – VG5 d.o.o.

Moderno slovensko gradbeno inženirsko podjetje s ciljem izvajanja kakovostnih storitev na vseh področjih dela išče osebo za izdelavo gradbene knjige ter pomoč pri organizaciji, vodenju in koordiniranju procesa gradnje na gradbišču. Posledično iščejo organiziranega,...

Zbiranje kandidatur za Prešernovo nagrado 2020/2021

V septembru se ponovno začenja postopek izbire najboljših študentskih del za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2020/2021. Rok za oddajo del v dekanat UL FGG je 10. 9. 2021. Skladno z 2. členom Pravilnika se za nagrade lahko potegujejo dela študentov, predložena v...

Predavanja in demonstracije v okviru evropskega projekta THREAD

UL FGG sodeluje v evropskem projektu THREAD, ki omogoča mladim inženirjem in matematikom poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju razvoja naprednejših konstitucijskih zakonov, modelov stika in računskih metod za statično in dinamično nelinearno analizo...