V ekipi Vodarja je prosto delovno mesto: Tehnični risar za gradbeništvo ali projektant

Iščemo sodelavko ali sodelavca za delo na aktivnih projektih projektiranja predvsem kanalizacije, vodovoda in čistilnih naprav. Delo obsega pripravo vseh faz projektne dokumentacije za gradnjo, predvsem risanje načrtov, ter usklajevanje projektov glede na zahteve naročnikov in mnenjedajalcev. Potrebno je strokovno znanje s področja nizkih gradenj in dobro poznavanje vsebin gradbene dokumentacije in upravnih postopkov. Pogoj za delo je dobro znanje dela v s programom AutoCAD, in znanje dela s preglednicami Excel. Prednost je poznavanje programskega orodje Plateia. Delo obsega tudi pisanje in urejanje besedil v slovenščini, dobro znanje tujih jezikov pa ni potrebno. Prednost so delovne izkušnje s področja projektiranja in/ali operative v zvezi s kanalizacijo, vodovodom oz. drugimi nizkimi gradnjami.

Pričakuje se samostojno opravljanje dogovorjenih nalog pod vodstvom odgovornega projektanta, vodenje projektov v tej fazi ni predvideno. Glede na interes kandidata omogočamo možnost napredovanja in razširitve delovnih nalog. Obseg dela je prilagodljiv, zato sprejemamo interese kandidatov z različnimi stopnjami izobrazbe na področju gradbeništva in sorodnih strok. Natančen obseg del in plačilo bo tako dogovorjeno na podlagi znanj kandidata.

Delo poteka v pisarni podjetja v poslovni stavbi v centu Celja. Zagotavljamo pozitivno delovno okolje s prilagodljivim delovnim časom, majhen in prijeten kolektiv ter konstruktivno vodenje in podporo pri delovnih nalogah.

Morebitna vprašanja in prijave pričakujemo na andrej@vodar.si