Select Page

Prometnotehniški inštitut (PTI)

Prometnotehniški inštitut deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Izvaja znanstveno raziskovalne in strokovne projekte na področju prometnega inženirstva ter v okviru fakultete opravlja pedagoško dejavnost na prometni smeri.
Pedagoško delo

Cilj predmetov prometnega inženirstva je razumeti značilnosti in zakonitosti cestnega in železniškega prometa, pridobiti znanja o postopkih načrtovanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja prometnih infrastruktur ter pridobiti znanja o napovedovanju in modeliranju prometa. Študentje se spoznajo s sodobnimi informacijskimi tehnologijami na področju cestnih in železniških sistemov. Pri vajah se znanje, pridobljeno na predavanjih, z ogledi na terenu in iz predstavitev projektantov in načrtovalcev, povezuje z reševanjem praktičnih primerov in problemov iz vsakdanje prakse. Študentje skupaj z mentorji kritično vrednotijo in presojajo obstoječe stanje in prakse na področju različnih modulov prometa. Tako se ustvarjajo možnosti, ki omogočijo študentom, da se naučijo prepoznati delovanje prometnih sistemov v vsakodnevni praksi in jih ovrednotiti s pomočjo lastnih izkušenj.

S pridobljenimi znanji so študentje usposobljeni za opravljanje konkretnih delovnih nalog v inštitucijah oziroma podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami cestnega in železniškega prometa, na ministrstvu, pristojnem za promet, družbah s področja cestne in železniške dejavnosti, projektantskih organizacijah, gradbenih podjetjih na področju nizkih zgradb ter pri upravljavcih cestnega in železniškega prometa. Po končanem študiju so študentje usposobljeni za izvajanje in reševanje vseh tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in drugih problemov v procesih, povezanih s prometnimi storitvami in prometno infrastrukturo.

Raziskovalno delo

Na področju znanstveno-raziskovalnega dela izvajamo raziskave in skrbimo za razvoj na ključnih področjih prometnega inženirstva. Vključujemo se v mednarodne raziskovalne projekte in objavljamo rezultate ter izsledke raziskav v mednarodno priznanih revijah.

Strokovno delo

Na Prometnotehniškem inštitutu se ukvarjamo s strokovnim in raziskovalnim delom na vseh področjih prometnega inženirstva. Kot nadgradnjo klasičnega strokovnega dela želimo z našimi raziskavami prispevati k dvigu kakovosti v vseh fazah življenjskega cikla prometnic: od planiranja in projektiranja do gradnje, vzdrževanja in obratovanja. S temeljnimi raziskavami na področju makroskopskih in mikroskopskih transportnih modelov poskušamo izboljšati napovedi prometa, ki so podlaga za načrtovanje prometnic. Z raziskavami odzivov voznikov na geometrijske elemente ceste in okolja poskušamo prispevati k projektiranju varnejših cest. Še vedno pa so eno od ključnih področij raziskave o inteligentnih transportnih sistemih, s katerimi želimo povečati varnost in prepustnost infrastrukture. S partnerji smo razvili številne informacijske rešitve, namenjene učinkovitem vodenju projektov, procesov in evidenc, ki jih redno posodabljamo, razvijamo in ponujamo celovito podporo končnim uporabnikom. Pomembno področje našega dela je tudi priprava strokovnih podlag za zakone, pravilnike in druge predpise.

Za slovenske naročnike izvajamo prometne študije in projekte na področju prometne varnosti v cestnem prometu, hkrati pa se vključujemo v mednarodne raziskovalne projekte in objavljamo rezultate ter izsledke raziskav v mednarodno priznanih revijah.

zaposleni telefon email
asist. mag. Simon Detellbach, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 580 simon.detellbach@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Peter Lipar, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 585 peter.lipar@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Rok Marsetič, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 569 rok.marsetic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Robert Rijavec, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 570 robert.rijavec@fgg.uni-lj.si
Barbara Sterle, univ. dipl. zgod. +386 1 4768 571 barbara.sterle@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Irena Strnad, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 577 irena.strnad@fgg.uni-lj.si
viš. pred. dr. Darja Šemrov, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 565 darja.semrov@fgg.uni-lj.si
asist. Luka Trček, mag. inž. grad. +386 1 4768 566 luka.trcek@fgg.uni-lj.si
strok. sod. Jurij Velkavrh, univ. dipl. mat. +386 1 4768 567 jurij.velkavrh@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Marijan Žura, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 568 marijan.zura@fgg.uni-lj.si

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri