asist. dr. Irena Strnad, univ. dipl. inž. grad.

asist. dr. Irena Strnad, univ. dipl. inž. grad.

Asistent z doktoratom (R) (pedagoški)

Predmeti